„ТРОНКА” е марката, под която искаме да представим най-добрите български биологични продукти отгледани в региона на планините Странджа и Сакар – земя, прочута от древността с богатствата си от билки с изключителна лечебна сила. В труда си „Изследвания върху растенията“ Теофраст (370 — ок. 285 г. пр.н.е.), наричан баща на ботаниката, казва, че Тракия е най-богатият на лечебни треви район в тогавашния свят. Билките и подправките стоят в основата на природното лечение, обогатявано и развивано столетия наред от жреци, монаси и лечители.


Убедени сме, че пътя към добро здраве и силен дух е възможен, само когато сме в хармония с природата. За това и нашите биопродукти с марка „ТРОНКА” се произвеждат по технология целяща запазването на екологично равновесие, без употреба на изкуствени торове, пестициди и изкуствени регулатори. 

Произведени с много ръчен труд, грижа и любов към земята, те притежават качествата на истинския натурален продукт.
 

Уеб дизайн: MyBGMedia