През 2004 г. сдружение „Бизнес център – Елхово” започва отглеждането на билкови насаждения по проект „Подкрепа на производителите на билки и алтернативни земеделски продукти”, финансиран от Кралство Норвегия и ПРООН. По проекта се създават добри предпоставки за развитие на биологичното земеделие и по-специално отглеждането на медицински растения в региона на Странджа – Сакар.

Центърът работи в няколко посоки:

  • Развитие на устойчиви стопанства, осигуряващи трайни доходи от билкопроизводство и биологично земеделие
  • Производство на качествена продукция за вътрешния пазар и износ
  • Прилагане на съвременни селскостопански практики, съобразени с околната среда и пазарните изисквания.

Към работата на бизнес-центъра включихме научни работници и експерти в областта на отглеждането на медицински растения. Създадохме опитно поле за производство на семена и разсади от подходящи за региона видове. Изградихме база за сушене, преработка и пакетаж на продукцията. През 2005 г. е сертифицирана  биологична ферма за билки, подправки и зеленчуци „Острова” на площ от 160 дка.

През 2008 г. сдружението започва пакетирането на биологични продукти, под марката „ТРОНКА”, които се предлагат в магазинната мрежа на страната. Регионът Странджа-Сакар, в който работим, е един от най запазените в екологично отношение край. Запазената природа в нашия край и трудолюбивите хора на село ни вдъхновиха да създадем продуктите с марка „ТРОНКА”.

През 2015 г. производството на билки и чайове преминава в новосъздаденото ни дружество „МЕГАЛИТИ” ЕООД.


Уеб дизайн: NSVP.EU